Raunas novads

Cenu aptaujas


`Paziņojuma

datums

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Pielikumi/Piezīmes

Raunas novada dome

Siltumtehnikas materiālu piegāde un uzstādīšana Raunas novada domes vajadzībām Drustu pagastā

21.05.2018., plkst.10.00

 Cenu aptaujas veidlapa; 5.pielikums (Darbu apjomi)

19.04.2018.

Raunas novada dome

Asfaltbetona seguma ierīkošana Saules un Kraujas ielas krustojumā Rozēs un bedrīšu remonts pēc pilnās tehnoloģijas Raunā, Raunas novadā

02.05.2018., plkst.10.00

 Cenu aptaujas veidlapa

05.03.2018.

Raunas novada dome

Viena jauna pilnpiedziņas traktora bez kabīnes iegāde Saimnieciskā dienesta vajadzībām

16.03.2018., plkst.10.00

 Cenu aptaujas veidlapa

12.01.2018.

Raunas novada dome

Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2018. gada vasaras sezonā

01.02.2018., plkst.10.00

 Cenu aptaujas veidlapa

04.07.2017.

Raunas novada dome

Sporta aprīkojuma piegāde un montāža Raunas novada vidusskolas sporta zālei

13.07.2017., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi 

05.08.2016.

Raunas novada pašvaldība

Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads

11.08.2016., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi