Paziņojuma

datums

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Pielikumi/Piezīmes

12.01.2018.

Raunas novada dome

Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2018. gada vasaras sezonā

01.02.2018., plkst.10.00

 Cenu aptaujas veidlapa

04.07.2017.

Raunas novada dome

Sporta aprīkojuma piegāde un montāža Raunas novada vidusskolas sporta zālei

13.07.2017., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi 

05.08.2016.

Raunas novada pašvaldība

Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads

11.08.2016., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi