Raunas novads

Aktualitātes


83499

Sociālais dienests informē!
15.01.2018


 

Sociālais dienests informē!

Informējam, ka Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk - RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju . Atbalsta personas uzdevums būs palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem.

Izmēģinājumprojekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. novembrim un tā ietvaros paredzēts nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu 330 personām.

Atbalsta personas pakalpojumu varēs saņemt personas, kuras atbildīs šādiem kritērijiem:

 • personai ir garīga rakstura traucējumi – psihiska saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi;
 • persona ir pilngadīga;
 • personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 • persona dzīvo sabiedrībā (nesaņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā);
 • persona vērsta uz sadarbību.

Atbalsta personas palīdzība lēmumu pieņemšanā tiks sniegta 6 dzīves jomās:

 1. juridiskās palīdzības jautājumos;
 2. finanšu jautājumos, (t.sk., budžeta plānošanas, īpašumu pārvaldīšanas jautājumi u.c.);
 3. ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;
 4. veselības aprūpes jautājumos (līdz ārsta kabinetam);
 5. sociālās aprūpes jautājumos;
 6. atbalsta loka veidošanā.

Papildus noteiktajām atbalsta jomām, atbalsta personu uzdevums būs palīdzēt katrai atbalstāmajai personai veidot un uzturēt dabisko atbalsta tīklu.

Informējam, ka kopš 2018. gada 2. janvāra personas, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem var pieteikties pakalpojuma saņemšanai, aicinot tās vērsties ar iesniegumu pakalpojuma saņemšanai biedrībā RC ZELDA

Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju kontaktinformācija:
Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”
Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002
Tel: 677442828
http://www.zelda.org.lv
zelda@zelda.org.lv      Atpakaļ