Raunas novads

Aktualitātes


102304

Olimpiskā diena 2018 - Raunas novadā
01.10.2018


Olimpiskās dienas pasākumi notika gandrīz katrā Latvijas novadā un pilsētā, arī Raunas novads deva priekšroku kustībām. Olimpiskās dienas rīta vingrošana aizsākās Raunas pirmskolas izglītības iestādē, kur rītu aktīvi uzsāka visi pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi, vien paši mazākie priekšroku deva novērošanai, bet kad laukumā parādijās šī gada olimpiskās dienas īpašais sporta veids – teniss, arī mazie nebija vienaldzīgi un lika lietā izdomu tenisa bumbiņu pielietošanai.  Īpašais šī gada uzdevums izglītības iestāžu audzēkņiem bija iepazīt tenisu un tā spēles noteikumus, piedalīties stafetēs un citās sporta sacensībās, un tieši šis tika realizēts gan Drustu pamatskolā, gan Raunas vidusskolā, iesaistot katru klasi, dažādās stafetēs un komandas spēlēs. 

Olimpiskā diena 2018 Raunas novadā norisinājās projekta ”Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai” ietvaros. Eiropas Sociālā fonda projekts ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā, projekta Nr.9.2.4.2./16/I/043”
      Atpakaļ