Raunas novads

Aktualittes


2015

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 

,,Ticot , mlot un gaidot"
30.12.2015

Otrajos Ziemassvtkos Raunas ev. lut. baznc notika

Last vairk ...


Atbalsts noriniem par elektrbu ar cilvkiem ar 1. grupas invaliditti un imens ar brniem invaldiem.
21.12.2015

No 2016. gada 1. janvra atbalstu noriniem par elektrbu vars saemt ar cilvki ar 1. grupas invaliditti un imenes ar brniem invaldiem. Tpat k trcgas un maznodrointas personas, ar ie cilvki par pirmajm 100 mnes izlietotajm kilovatstundm vars makst mazk.

Last vairk ...


Par Raunas Valsts un pavaldbas vienoto klientu apkalpoanas centru
17.12.2015

Last vairk ...


18.novembra paskuma video
16.12.2015

18. novembra paskums "Es mlu tevi Latvija Raun"

Last vairk ...


Ziemassvtkos uzdvini drgko uzdvini dzvbu!
16.12.2015

ogad Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Ziemassvtku un Jaun gada brvdienas sagaida ar lielm bam. Vairku asins grupu krjumi ir kritiski zemi. Tas nozm, ka garo brvdienu laik kdam pietrks tik nepiecieams asinis, lai glbtu dzvbu. Neviens nav pasargts no nelaimes un tas, kam var bt bs nepiecieamas asinis brvdienu laik varat bt ar Js, Jsu tuvinieks, draugs.

Last vairk ...


Ieviests risinjums Latvijas eID kartes prrobeu izmantoanai
15.12.2015

Valsts reionls attstbas aentra (VRAA) sekmgi pabeigusi Latvijas eID kartes pieslganu Eiropas elektronisko identitu sadarbspjas platformai STORK, tdjdi sperot pirmo soli, kas Latvijas iedzvotjiem aus personas apliecbas jeb eID kartes izmantot, lai piektu e-pakalpojumiem vis Eiropas Savienb (ES).

Last vairk ...


Ieteikums neaktvajiem saimniecisks darbbas veicjiem
14.12.2015

Valsts iemumu dienests (turpmk VID) atgdina, ka ar neaktvajiem saimniecisks darbbas veicjiem, kuru aprintais iedzvotju ienkuma nodoklis no 2015. gada saimniecisks darbbas ienkuma ir mazks nek 50 EUR, 2016.gad bs pienkums samakst minimlo nodokli 50 EUR apmr.

Last vairk ...


"Sniegavru veot" komandu prgjiens
14.12.2015

Last vairk ...


LAD inform: no 4.janvra pieejams atbalsts paskum Ieguldjumi materilajos aktvos
11.12.2015

Lauku atbalsta dienests (turpmk - Dienests) izsludina projektu iesniegumu pieemanu paskuma Ieguldjumi materilajos aktvos apakpaskumos:

Last vairk ...


Izgltbas atbalsta programm Savai skolai jau reistrjus 148 Vidzemes reiona mcbu iestdes.
11.12.2015

Last vairk ...


Drustu novadptniecbas muzejs ieldz uz pcpusdienu "Dv prieka mirkli"
11.12.2015

Last vairk ...


Drustu pamatskol Ziemassvtku koncerts "Dvana Ziemassvtkos"
11.12.2015

Last vairk ...


Via Hanseatica izsludina Facebook konkursu: laim dvanu karti nakoanai Diku pil
10.12.2015

Last vairk ...


Ticot, mlot un gaidot! Raunas evaliski luteriskaj baznc.
10.12.2015

Last vairk ...


Priekuu tehnikum notiek uzemana ziemas grup
08.12.2015

Last vairk ...


Ziemassvtku veca ststs
08.12.2015

Last vairk ...


Jaun gada sagaidana!
08.12.2015

Last vairk ...


Ziemassvtku balle.
08.12.2015

Last vairk ...


Drustu tautas nam. Grupa "INA".
03.12.2015

Last vairk ...


Mana ideja - Raunas sauklim:
03.12.2015

Last vairk ...


<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 
Arhvs
2019 (173)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)