Raunas novads

Aktualitātes


Atgādinājums
31.03.2015


Atgādinājums

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī -
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi
gadā - avansa veidā. Aicinām izmantot portāla www.epakalpojumi.lv
sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).


      Atpakaļ