Raunas novads

Aktualitātes


Gandrīz ideāla skola 2015
23.03.2015


 Gandrīz ideāla skola 2015

 

 

Konference Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogiem šogad 20. martā kopā pulcēja ap 250 interesentu. Ikvienam bija iespēja darboties dažādās meistarklasēs kopā ar mūsu novadu skolotājiem un vieslektoriem. Tika runāts, diskutēts, gūtas jaunas un radošas idejas, kā arī paaugstināta profesionālā kompetence gan par digitālo iespēju izmantošanu mācību un audzināšanas procesā, gan prasmi būt inovatīvam un netradicionālam, gan māku labi izskatīties un uzstāties publikas priekšā. Rīgas Franču liceja direktora vietniece Astrīda Klauža visus pedagogus aicināja palīdzēt izaugt saviem skolēniem, neaizmirstot par sirdsgudrību un emocionālo inteliģenci. Savukārt, psihoterapeits Aivis Dombrovskis skolotājus mudināja tomēr vispirms mīlēt pašiem sevi, jo tikai harmonisks skolotājs spēs audzināt laimīgus bērnus.

Muzikālo krāšņumu un pozitīvo lādiņu skolotājiem sniedza atraktīvais dziedātājs Roberto Meloni, kā arī apvienotās izglītības pārvaldes vadītājas Dinas Dombrovskas mazliet ironiskās atziņas par to, kas ir īsts skolotājs.

Pasākuma noslēgumā pedagogi saņēma pārsteiguma balviņas un atzinības rakstus dažādās nominācijās, vienojās kopdziesmā un ar aizkustinājuma asarām acīs šķīrās, lai atkal šādā pasākumā tiktos nākamgad.

Konferencē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves, kas atzinīgi novērtēja šādu pašvaldību ieguldījumu pedagogu tālākizglītībā un iedvesmošanā jauniem darbiem, lielākām vai mazākām uzvarām ikdienā.
      Atpakaļ