Raunas novads

Aktualitātes


Paziņojums par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadiem 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
01.02.2012


1. Saskaņā ar Raunas novada domes 2011. gada 28. decembra lēmumu „Par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu” (domes sēdes protokols Nr.13., 4.p.), ir nolemts:

1.1. Nodot Raunas novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadiem 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai:
1.2. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012. gada 23. janvāra līdz 5. martam.
1.3. Ar Raunas novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadiem, 1. redakciju varēs iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā no 2012.gada 23. janvāra līdz 5. martam Raunas novada domē Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pirmdienās no 9.00-13.00 un no 14.00-18.00 otrdienās, trešdienās ceturtdienās piektdienās no 8.00-13.00 un no 14.00-17.00. Drustu pagasta pārvaldē „Ošlejas”, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, katru darba dienu no 8.30-13.00 un no 13.30-17.00. Rakstisko priekšlikumus sūtīt uz adresi - Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. Priekšlikumu iesūtīšanas termiņš 2012. gada 5. marts.
1.4. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2012. gada 16. februārī plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2. 2. stāva zālē, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads un 2012. gada 16.
februārī plkst. 14.00 Drustu pagasta tautas namā, Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads.

Drustu ciema atļautā izmantošana
skatīt šeit ... ""

Raunas ciema atļautā izmantošana
skatīt šeit ... ""

Rozes ciema atļautā izmantošana
skatīt šeit ... ""

Raunas novada atļautā izmantošana 2012 Drusti
skatīt šeit ... ""

Raunas novada atļautā izmantošana 2012 Rauna
skatīt šeit ... ""

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
skatīt šeit ... ""

Paskaidrojuma raksts
skatīt šeit ... ""

 
      Atpakaļ