Raunas novads

Aktualitātes


Projekts „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”
07.04.2014


Šogad vēl pēdējo reizi Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem piedāvā bezmaksas mācību programmas visā Latvijā.

 

Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību Vidzemes darba devējiem, tuvāko novadu pašvaldību, pagastu pārstāvjiem ir iespēja iegūt aktuālāko informāciju un papildināt zināšanas uzņēmuma attīstības un korporatīvā sociālā atbildība jomā.

Šī gada 16. aprīlī ar turpinājumu 23.un 29. aprīlī notiks trīs dienu seminārs - "Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība" (KSA), kursos būs iespēja noskaidrot: Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem? Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu?

Pieteikšanās nosūtot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu info@comperio.lv.

Tālrunis uzziņām: 26569525

 

Kursi notiks 16.aprīlī Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines iela 5) ar turpinājumu 23.un 29.aprīlī Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukums 9).

 

Semināru pasniegs Dace Helmane: Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja. Augstākā izglītība iegūta politikas un komunikācijas zinātnēs, savukārt praktiskā pieredze saistīta ar vairāk kā 10 gadu darbu valsts pārvaldes iestādēs, nodrošinot to iekšējo un publisko komunikāciju, kā arī atbalstot organizāciju stratēģisko plānošanu. Ilgstošs darbs biznesa konsultāciju sfērā ir palīdzējis labāk iepazīt korporatīvo vidi un izprast uzņēmumu vajadzības. Dace ir Latvijā pirmā Ilgtspējas indeksa koordinatore.

 

Aicinām Cēsu un tuvāko novadu darba devējus un pašvaldību pārstāvjus tikties neformālā gaisotnē, apmainīties pieredzē un iegūt aktuālāko informāciju, noslēgumā saņemot apliecinošu sertifikātu.

 

 

Projekts „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”

 

MĀCĪBU PROGRAMMA KURSAM

„UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA”

 

Cēsu novada pašvaldībā 16.aprīlī (Bērzaines iela 5) un

Cēsu Jaunajā pilī 23.un 29.aprīlī (Pils laukums 9)

 

16.04.2014., 23.04.2014., 29.04.2014.

1.diena

16.04.2014.

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšana – korporatīvā sociālā atbildība

 

10:00

 

10:15

 

 

 

11:30

 

 

 

 

11:45

 

12:30

 

 

 

13:15

 

14:00

 

 

 

14:20

 

 

 

 

14:45

 

15:00

 

 

15:20

 

 

 

 

16:30

 

Ievads: Iepazīstināšana ar mācību programmām, projektu, LDDK pakalpojumiem

 

Praktisks uzdevums: Programmas dalībnieku novērtējums

Organizāciju pārstāvjiem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, lai saprastu cik lielā mērā tiek veikta sociāli atbildīga organizācijas vadības prakse.

 

Lekcija:„Kas ir korporatīvā sociālā atbildība?”

KSA rašanās vēsture, definīcijas un praktiskie piemēri no Latvijas un ārvalstīm. ES komunikāciju vadlīnijas par KSA un pētījuma prezentācija par KSA izpratni, komunikāciju un ieviešanu praksē.

 

Kafijas pauze

 

Lekcija:„KSA - uzņēmējdarbības attīstība caur vērtībām?”(2)

Teorētisks izklāsts par teorijām, kas līdz šim ir apskatījušas vērtību ietekmi uz uzņēmuma attīstību, tiek analizēti praktiski piemēri no Latvijas un ārvalstīm.

 

Pusdienu pārtraukums

 

Lekcija:„Uzņēmuma ietekmes auditorijas”

Uzņēmuma ietekmes auditoriju analīze un to ietekmes izvērtējums, kā arī komunikācijas instrumenti to sasniegšanai, par piemēru ņemot dalībnieku pārstāvētos uzņēmumus.

 

Praktisks uzdevums: Uzņēmuma ietekmes auditoriju vērtēšana – meta karte

Dalībnieki darbojas grupās vai individuāli, analizējot savas organizācijas ietekmes auditorijas, izvietojot tās pa ietekmes un intereses segmentiem. Dalībnieku prezentācijās tiek analizētas iespējas uzlabot sniegumu.

 

Kafijas pauze

 

Lekcija:„Uzņēmuma riski un resursi”

Organizāciju risku izvērtējums un metodes kā apzināt jaunas resursu iespējas.

 

Praktisks uzdevums: Uzņēmuma risku vērtēšana – meta karte, u.c.

Par pamatu tiek ņemts iepriekšējais praktiskais uzdevums, izvēlēts viens no galvenajiem riskiem un modelēta iespēja šo risku novērst. Dalībnieku prezentācijās tiek analizētas iespējas uzlabot sniegumu.

 

Dienas kopsavilkums, ierosinājumu apkopojums

 

 

 

 

 

2. diena

23.04.2014.

Korporatīvā sociālā atbildība - iespēja korporācijām un MVU

 

10:00

 

10:30

 

 

 

11:00

 

 

 

11:30

 

11:45

 

 

 

12:30

 

13:15

 

 

 

14:00

 

 

 

14:45

 

15:00

 

 

15:30

 

 

 

 

16:30

Ievads: Atkārtošana un ievads otrās dienas programmā

 

Lekcija:Stratēģija un profils

Pārskats pār uzņēmējdarbības attīstību caur vērtības ķēžu un biznesa pakalpojumu tirgus attīstību. Piemēri pasaulē.

 

Praktisks uzdevums: Ārējās komunikācijas audits

Tiek pētīti dažādi piemēri, kas pieejami tīmeklī, kā arī skaidrotas dažādas komunikācijas tehnikas.

 

Kafijas pauze

 

Lekcija:Tirgus attiecības

Tiek sniegts skaidrojums, kas ir piegādes, kā efektīvāk organizēt attiecības ar piegādes ķēžu dalībniekiem. Kas ir ētiskas tirgus attiecības?

 

Pusdienu pārtraukums

 

Praktisks uzdevums: Dalībnieki tiek aicināti vizualizēt piegādes ķēdi, kā arī izsekot vienam vai diviem ķēdes posmiem, vērtējot informācijas pieejamību un instrumentus, kā palielināt ietekmi piegādes ķēdes uzraudzībai.

 

Lekcija:Darba vide – dažādības vadība

Dažādības vadības teorija un prakse lielos un mazos organizācijā. Metodes kā tiek veicināta dažādības prakse organizācijās.

 

Kafijas pauze

 

Praktisks uzdevums: „Es un dažādības vadība”. Dalībniekiem tiek dota iespēja izvērtēt savu attieksmi pret dažādības vadību un izprast tās ietekmi uz personīgo karjeru.

 

Lekcija:Darba vide – darba aizsardzība un drošība

Aktuālākā statistika par darba vides riskiem, tipiskākajām kļūdām, instrumentiem kļūdu novēršanai, izmaksu aprēķināšanas instruments un ieteikumi darba aizsardzības un drošības komunikācijas uzlabošanai.

 

Dienas kopsavilkums, ierosinājumu apkopojums

 

3. diena

29.04.2014.

KSA ziņojumu sagatavošana – Uzņēmuma/organizācijas attīstības novērtējums

 

10:00

 

10:30

 

 

 

 

11:00

 

 

 

11:30

 

11:45

 

 

12:30

 

13:15

 

 

 

13:45

 

 

 

 

15:15

 

15:30

 

 

16:00

 

 

 

 

16:30

Ievads: Atkārtošana un ievads trešās dienas programmā

 

Lekcija:Vide – zaļie riski

Dzīves cikla modeļa praktiskā pielietojamība, zaļais iepirkums un piegādātāju attiecību regulēšana. Resursu saglabāšana nākamajām paaudzēm – komunikāciju instrumenti un metodes.

 

Lekcija:Sabiedrības atbalsta politika

Kā stratēģiski investēt sabiedrības izaugsmē un attīstībā, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību vismaz nākamajiem 20 gadiem?

 

Kafijas pauze

 

Praktisks uzdevums: Uzņēmuma sabiedrības atbalsta iespēju analīze un prioritāšu noteikšana.

 

Pusdienu pārtraukums

 

Praktisks uzdevums: Uzņēmuma sabiedrības atbalsta iespēju analīze un prioritāšu noteikšana.

 

 

Lekcija:Ziņošana par korporatīvo sociālo atbildību – uzņēmuma ilgtspēju

Iepazīstināšana ar dažādiem pašvērtējuma instrumentiem un resursiem (ANO Globālais līgums, GRI, Ilgtspējas indekss), kā arī sīkāks izklāsts par Ilgtspējas indeksu un iespējām tajā piedalīties.

 

Kafijas pauze

 

Lekcija:KSA un Pārmaiņu vadība

Īss ieskats pārmaiņu vadības teorijā un praksē, analizējot Latvija un ārvalstu piemērus.

 

Nodarbību kopsavilkums

Informācija par tālākas izglītības iespējas par KSA un uzņēmumu attīstību.

Mācību programmas novērtējums

Apmācību apliecību izsniegšana

 

Noslēgums

 

 

Lektore:

Dace Helmane: Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja. Augstākā izglītība iegūta politikas un komunikācijas zinātnēs, savukārt praktiskā pieredze saistīta ar vairāk kā 10 gadu darbu valsts pārvaldes iestādēs, nodrošinot to iekšējo un publisko komunikāciju, kā arī atbalstot organizāciju stratēģisko plānošanu. Ilgstošs darbs biznesa konsultāciju sfērā ir palīdzējis labāk iepazīt korporatīvo vidi un izprast uzņēmumu vajadzības. Dace ir Latvijā pirmā Ilgtspējas indeksa koordinatore.

 

 

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta

„LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02 ) ietvaros.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.
      Atpakaļ