Raunas novads

Aktualitātes


Aicinām piedalīties starptautiskā jauniešu apmaiņu projektā!
27.01.2014


Biedrība “Mēs – nākotnei!” piedāvā  Rīgas un Vidzemes reģionu 16- 25 g.v. jauniešiem iespēju piedalīties Starptautiskā  jauniešu apmaiņu projektā “Step in Europe with music”. 

Dalībai projektā,  aicinām pieteikties jauniešus, kuri mācās vakara vidusskolā, dzīvo aprūpes centrā, kuri nemācās un nestrādā, kā arī citus jauniešus, kas motivēti aktīvi darboties, pilnveidot esošās un attīstīt jaunās prasmes un iemaņas  mākslas un kultūras jomā.

Ņemot vērā, ka projekts ir starptautiskais, projektā piedalīsies jaunieši no Spānijas, Bulgārijas, Grieķijas un Latvijas.
Darbojoties visiem kopā no 21.03. līdz 30.03. jauniešiem, būs iespēja iepazīt savu partneru no Bulgārijas, Spānijas, Grieķijas, Latvijas (un otrādi) valsts kultūru un mūziku, komunicēt,  diskutēt par kultūru tradīcijām, vērtībām, tā sekmējot iecietību un vienotību jauniešu vidū.

Ar mūzikas palīdzību, jaunieši veicinās savstarpējo sadarbību, sociālo saliedētību starp ES valstīm -  Latviju, Bulgāriju, Spāniju un Grieķiju, t.sk., Eiropas Savienību kopumā.

Pielietojot neformālās izglītības metodes, netradicionālo pieeju mūzikas jomā,  jaunieši veidos dziesmas, mūziku, darbosies radošās darbnīcās, komunicēs ar speciālistiem mūzikas jomā, apmeklēs ierakstu studiju, džeza klubu, savus pirmos  dziesmas ritmus  mēģinās „iemūžinās” slidojot Ledus hallē, u.c.

Visiem jauniešiem darbojoties kopā, tiks attīstīta vienotība, sekmēta iecietība, kas savukārt veicinās saliedētību ES jauniešu vidū, kā rezultātā, īstenojot projektu tiks sasniegts programmas „Jaunatnes darbībā” un projekta izvirzītie mērķi.


Lai piedalītos projektā, jauniešiem līdz 01.02.2014. biedrībai ir jānosūta anketa. Anketa veidlapa un informācija par projektu atrodas biedrības „Mēs – nākotnei!” mājas lapā : WWW.MESLIMBAZI.LV
      Atpakaļ