Raunas novads

Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem.
28.10.2014


Lauku uzņēmējiem.

 

Zemkopības Ministrija informē: Latvijas Zemkopības ministris un Turcijas Republikas lauksaimnīecības ministris parakstīja sadarbību lauksaimniecībā. Protokols arī sekmēs Latvijas un Turcijas pārtikas un veterināro dienestu sadarbību, lai atceltu atsevišķas barjeras. Ir paredzēts uz Turciju eksportēt arī aitas.

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 2015.gada plānots ieviest četrus saistītā atbalsta veidus lauksamniecības dzīvniekiem – par slaucamām govīm, slaucamām kazām, nobarojamiem liellopiem un nokautām aitām.Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem- apzīmētiem un ganāmpulkā veic pārraudzību.

Latvijas lauku konsultāciju un izglības centrs sadarbībā ar MKPC Cēsu nodaļas vadītāju Lailu Sestakovsku rīko informatīvo semināru meža īpašniekiem. Norises vieta Raunas novada domes ēkas 2. st.zālē, 7. novembrī pl. 10,00 Tēma: Par ES un valsts likumdošanas prasībām meža apsaimniekošanā – Krājas kopšanas cirtes. Tālr.28323647, Arī par Lauku attīstības aktualitātēm- LLKC Cēsu nodaļas vadītājs Valters Dambe.

Raunas novada lauku konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ