Raunas novads

Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
20.10.2014


Lauku uzņēmējiem

Zemniekiem pieejams projekts „Lauku saimniecību modernizācija:” no 17.oktobra līdz 19. novembrim 2014. gadā. Kūtsmēslu krātuvju būvniecība, rekonstrukcija, nepieciešamie būvmateriāli un stacionāro iekārtu iegāde. Atbalsta intensitāte 40% + 10% + 10% kopā 60% Betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās izmaksas 49,80 eiro/kubm.

Valsts ieņēmumu dienests(VID) informē : VID pieņēmis lēmumu piešķirt samaksas (kredīta) termiņa pagarinājumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas . Plašāka informācija www.vid.gov.lv sadaļas – noderīgi – veidlapas.

Latvijas lauku kopienas nedēļa2014. Diskusijās „Es kopienā un pasaulē”, kas visos Latvijas reģionos notiks no 27. līdz 31. oktobrim. Vidzemes reģionā notiks Amatā 29.oktobrī , pl.12,00 – 16,00 , reģistrēties: ej.uz/kopienu-2014! Tālrunis 28855427- vai laukuforums@gmail.com

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs(LLKC) sadarbībā ar Latvijas Zemnieku federāciju un Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts Lauku tīklu 2014. gada 30. oktobrī organizē konferenci ”Ģimenes saimniecību iespējas un izaicinājumi”, kā mērķi stiprināt lauksaimnieku un pašvaldību sadarbību lauksaimniecības produktu ražošanas un realizācijas jautājumos. Reģistrēties konferencei info@lzf.lv, tel. 28374741 Aicināti piedalīties lauksaimnieki, pašvaldību vadītāji un pārstāvji. Norises vieta – Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18.

Informāciju sagatavoja Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ