Raunas novads

Aktualitātes


Seminārs „Dabas, kultūrvēsturisko objektu un saimnieciskās darbības izzināšana Latvijas novados”
13.08.2014


LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LĢB sadarbībā ar IZM VISC, Smiltenes IP, Smiltenes ģimnāziju organizē reģionālo semināru/konferenci

Dabas, kultūrvēsturisko objektu un saimnieciskās darbības izzināšana Latvijas novados”.

2014.gada 20.- 21.augustā.

Darba programma

20.augusts, trešdiena.

Laiks

Saturs

Vadītājs/lektors

10.30

Ierašanās Smiltenes ģimnāzijā.


Inguna Rulle, Smiltenes ģimn. ģeogr. skolotāja,

Natālija Buile, VISC

11.00 – 11.10

Semināra/Konferences atklāšana


Prof. Māris Laiviņš.

11.10 – 11.50

Lekcija: Vidzemes augstienes reljefa daudzveidība un tā raksturojums.


Prof. Ojārs Āboltiņš.

11.55 – 12.15

Meža zemsedzes dedzināšana – priežu sila dabiskā atjaunošana !?


Prof. Māris Laiviņš

12.25 – 12.45

Praktiskie darbi Ērģemes pagasta dabas izpētei un Latvijas ģeogrāfijas mācību satura pilnveide.

Ērģemes pamatskolas skolotājs Valters Beldavs.

12.50 – 13.20

Novadnieka Edvarda Tomasa ieguldījums ģeogrāfijas mācību literatūras izveidē 19.gs. 20.-30.g.

Prof. M.Laiviņš.

13.40 – 14.15

Pusdienas.

Smiltenes ģimnāzijas ēdnīcā.

Pēcpusdiena (Praktiskā daļa).

Laiks

Saturs

Vadītājs/lektors

14.30 – 15.00

Uzņēmējdarbība ražotnē SIA „Smiltenes piens”, Mūrnieku iela 2.

SIA „Smiltenes piens” izpilddirektore Ilze Bogdanova.

15.20 – 16.00

Smiltenes HES saimnieciskā darbība.

Smiltenes ģimn. ģeogr. skolotāja Inguna Rulle.


16.10 – 18.00

Smiltenes dabas, kultūrvēsturisko objektu: (Smiltenes muižas parks, luterāņu baznīca, skatu tornis utt.

Smiltenes ģimn. ģeogrāfijas skolotāja Inguna Rulle.


No 18.00

Iekārtošanās naktsmītnēs.

Smiltenes tehnikuma viesnīcā (maksājam individuāli ~ 6 eiro ).

20.00 – 22.00

Pirmās dienas darba izvērtējums.

Zāļu tējas vakars diskusija.

VISC vec.ref. Natālija Buile.
21.augusts, ceturtdiena (izbraukuma seminārs).

Laiks

Saturs

Vadītājs/lektors

Līdz plkst. 9.00

Brokastis.

Individuāli

9.00
Pusdienpauze,

pusdienas Raunas vidusskolā.

Izbraukums ar autobusu

(apmaksā LĢB) pa maršrutu dabas, kultūrvēsturisko, saimniecisko objektu izzināšanai Smiltenes nov., Raunas nov., Cēsu nov.

Piemēram:

Glaciokarsta kritenes Smiltenes apkārtnē,

Raunas pilsdrupas, Raunas Staburags, Velnakmens,

Kazugrava (~ 4 km no Cēsīm).


Maršruta galapunkts - Cēsis


Plānojam nokļūt Cēsīs plkst. 17.30, lai katrs ar savu vai sabiedrisko transportu dotos mājās.

prof. Māris Laiviņš

prof. Ojārs Āboltiņš,

ģeogrāfijas skolotājas Līga Ābola, Inguna Gaile

Piezīme: dalībnieki saņems apliecības. Par darbu vienā dienā 6 stundas, par darbu divās dienās 12 stundas (attiecīgi dalībnieku iespējai piedalīties 1 vai 2 dienas).

Atbilstošs apģērbs, apavi, krūzīte u.c. personīgās lietas.

Pieteikties par dalību līdz 18.augustam:

LĢB Gunta Vigule gunta.vigule@lu.lv. t.

vai

Inguna Rulle: asiteb@gmail.com

Informācija VISC mājaslapā, N.Buile t. 67 814432, 29674353

      Atpakaļ