Raunas novads

Aktualitātes


VPR kultūras koordinatori smeļas idejas turpmākai sadarbībai ar Pleskavas apgabala kultūras darbiniekiem
09.05.2014


 

VPR kultūras koordinatori smeļas idejas turpmākai sadarbībai ar Pleskavas apgabala kultūras darbiniekiem

 

No 7.-8.maijam Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību kultūras koordinatori devās divu dienu izbraukuma seminārā uz Pleskavas apgabalu (Krievijā), lai iepazītos ar kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām, apgūstot zināšanas par jaunu kultūras produktu izveidi un amatiermākslas darbību Pleskavas apgabalā (Krievijā), vienlaikus apskatot arī vairākus kultūras un tūrisma objektus. Pasākumu organizēja Apvienotais Reģionālais Tehniskais sekretariāts sadarbībai ar Eiropas Savienību – ARTES sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un braucienā kopumā piedalījās 26 kultūras darbinieki no visa Vidzemes plānošanas reģiona.

 

Izbraukuma semināra mērķis bija rast jaunus sadarbības partnerus ar līdzīgiem centieniem kultūras jomā, veicinot gan jaunu kultūras produktu izveidi, gan arī rodot iespējas starptautiska finansējuma piesaistei. Šāda veida sadarbība veicinās abu teritoriju konkurētspēju kultūras jomā, piedāvājot papildus arī jaunus un kvalitatīvus kultūras piedāvājumus gan Vidzemes plānošanas reģiona, gan Pleskavas apgabala iedzīvotājiem un viesiem.

 

Izbraukuma semināra laikā tā dalībnieki tikās gan ar Apvienotā Reģionālā Tehniskā sekretariāta sadarbībai ar Eiropas Savienību (ARTES) direktoru Alekseju Rusakovu, gan apmeklēja vairākus kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus Pečoros (Печоры), Starij Izborsk (Старый Изборск), kā arī apmeklējaPleskavas dramatisko teātri, Ostrovas kultūras centru un Ostrovas mūzikas skolu, kur tikās ar iestāžu administrāciju un kultūras darbiniekiem.

 

Semināra laikā klātesot abu pušu kultūras darbiniekiem, tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas dažādu kultūras pasākumu organizēšanā gan Vidzemes plānošanas reģionā, gan arī Pleskavas apgabalā, piedaloties abu pušu pārstāvju amatiermākslas kolektīviem, amatniekiem un kultūras darba organizatoriem. Paredzams, ka nākotnē varētu organizēt kopējus festivālus, sporta, atpūtas un izklaides pasākumus. Krievijas puses pārstāvji īpaši uzsvēra, ka ir ieinteresēti izmantojot Latvijas puses pieredzi, izstrādāt un realizēt dažādu veidu projektus Pleskavas apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā saskaņā ar Eiropas Savienības atbilstošām sadarbības programmām, kuru īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības finanšu instrumentu atbalsts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija: Olita Landsmane, kultūras koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, Mob.t. +371 29171020, E-pasts: olita.landsmane@vidzeme.lv

 

 
      Atpakaļ