Raunas novads

Aktualitātes


Par skaistu festivāla noformējumu novadā
28.04.2014


Par skaistu festivāla noformējumu novadā.

Festivāla ,,Rodam Raunas novadā” ietvaros sadarbībā ar Raunas tūrisma informācijas centru tiek izsludināts konkurss.

Mērķis: Veicināt novada iedzīvotāju, pašvaldības iestāžu , novada uzņēmumu radošo pašizpausmi, izgatavojot zivs instalācijas novadā.

Aicinām Raunas novada iedzīvotājus, novada uzņēmumus, pašvaldības iestādes, piedalīties FOTO KONKURSĀ - ZIVS.

 Noteikumi: Instalācija – Zivs, Materiāli – koks, plastmasas, audumi, metāls u.c. Lielums, skaits neierobežots.

Izgatavotos darbus izlikt apskatei pie viensētām, daudzdzīvokļu māju pagalmos, pie uzņēmumu teritorijām, pie pašvaldības iestādēm.

Sākot ar 10. jūniju lūdzam darbus nofotografēt un foto iesūtīt raunatic@gmail.com

Vērtēšana - balsošana sākot ar 13. jūniju http://www.draugiem.lv/raunastic/ par iesūtītiem foto.

Balva par visvairāk nobalsoto foto.


      Atpakaļ