Raunas novads

Raunas amatierteātris


Raunas amatierteātris

Raunas amatierteātris manā, Gitas Skadiņas , vadībā strādā trešo gadu. Kolektīvs izveidojies Raunas novada domes paspārnē. Šo gadu laikā esam esam ietudējuši- ‘’Ak, šī ,jaukā lauku dzīve’’, ‘’Tā mīlē latvieši’’, ‘’Suņu dienas’’ sakopojums.Aktieri spēlē ar azartu un augstu pienākuma apziņu. Kurš raunēnietis gan nepazīst Jāni Krieviņi, Ivaru Pilpi un Līgu Pēterēnu. Vai vispār ir iespējama kāda izrāde bez šiem ,jau lielās pieredzes un augstās klases aktieriem? Prieks arī par aktieriem, kuri ikdienā strādā domes pašpārvaldē un vēl vakaros atrod laiku mēģinājumiem.Jo kā gan sajust un saprast pašdarbnieku smago un problemātisko ik dienu?
Šajā sezonā iestudējam un uz Jāņiem ceram nodot skatītāju vērtējumas A.Vilka dziesmu spēli ‘’Blusa’’. Smiesimies par kolhozu nebūšanām un raudāsim par mīlas likstām, kuras piemeklēja arī kolhozniekus. Tērpus, nu jau tradicionāli , mums šuj Tatjana Gustapa.
Teātris vienmēr gaida skatītājus un arī jauni aktieri nenāktu par skādi. Ja arī iepriekš neesiet spēlējuši teātri , nekautrējieties, visi esam amatieri, visi visu varam iemācīties.
Mani jūs variet sazvanīt- 26667196