Raunas novads

Raunas bibliotēka


Adrese: Rīgas iela 2,
Rauna, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64177360
e- pasts : raunasbiblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas vadītājaRuta Pavasare

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx   

Raunas bibliotēkas darba laiks
 

Atvaļinājuma laikā (no 15. jūlija - 15. augustam)

Bibliotēka būs atvērta:

Pirmdienās: 09.00 – 13.00

Ceturtdienās : 14.00 – 18.00

 

Raunas pagasta bibliotēka no 2015. gada 28. septembra atrodas Raunā, Rīgas ielā 2

 

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2019.
Raunas pagasta biblotēkas fonds - 6542
bibliotēkas lietotāji - 689, t. sk. bērni - 205
apmeklējumu skaits - 8618
pieaugušie - 6244, bērni - 2374
izsniegums - 13834 eks. , t. sk. bērniem - 805 eks.

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)

plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

  

Jaunumi jūnijā
 

Jaunās grāmatas:

 

Veritija Hūvere, Kolīna

Pārbaudītā laime Važa, Maiga

mana jaukā sieva Dauninga, Samanta

Burbulis Petešena, Sīri

Rimini Heisa, Sonja

Kaija, vārdā Džonatans Livingstons Bahs, Ričards

Bloknots, pildspalva un pistole Šabanovs, Jevģenijs

Piezīmes par nervozu planētu Heigs, Mets

Mežā Noihausa, Nele

Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un lauvas Grietēna, Margarita

Kā pa plānu ledu Žuravska, Dzintra

Gandrīz normāla ģimene Edvardsons, Matiass

Villa Majorenhofa Dreika, Dagnija

Zelta meitene Džūela, Līza

Franču svīta Nemirovska, Irēna

Bruņurupuči bez gala Grīns, Džons

Skudriņa Kāpēcīte Dmučovskiene, Rasa

Izkaisītās dzirksteles Ng, Seleste

Gliemezis uz rīta takas Švarca, Sandra

Naturālists Meins, Endrū

Vīrietis, kurš nepiezvanīja Volša, Rozija

Būt sliktai meitenei ir dievīgi Kaldmā, Ketlina

Zivs kokā Hanta, Linda Malelija 

 

Ielādēju...


 

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.

No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.

Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.

Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana - Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts "Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana" ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.