Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Draudzes pasākumi 
  • Trešdien, 17. aprīlī, plkst. 10:00, notiks talka pie draudzes nama un baznīcas torņa iekšienē.

  • Klusās nedēļas un  Lieldienu dievkalpojumu laiki Raunas draudzē:
    18. aprīlī, Zaļajā Ceturtdienā, plkst. 18:00
    19. aprīlī, Lielajā Piektdienā, plkst. 19:00
    21. aprīlī, Pirmajās Lieldienās, plkst. 10:00

Iesvētes mācība Raunas evaņģēliski luteriskā draudzē
Tiem, kas vēlas tapt kristīti, iesvētīti, laulāti vai būt par krustvecākiem un kļūt par Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem, pirmā tikšanās 2019. gada 5. janvārī, plkst. 18:00, Dienas Centra telpās, Valmieras ielā 3.

 


 
 
 


 

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā. 
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.
      Atpakaļ