Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Draudzes pasākumi 

Raunas ev. lut. draudzē atsākas svētdienas skola bērniem un jauniešiem! Pirmā nodarbība svētdien, 6. oktobrī, plkst. 10:00. Sākums Raunas baznīcā, bet pēc tam skolotājas ar bērniem dodas uz draudzes namu, Valmieras ielā 3.

 
 


 

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā. 
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.
      Atpakaļ