Raunas novads

Projekti


Projekts "Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā"

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Pārgaujas novada, Amatas novada un Raunas novada pašvaldībām un kirgīzu partneriem īsteno projektu "Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā" (turpmāk – projekts), kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā

Lasīt vairāk ...


Projekts “Interaktīvā izziņas un dabas taka Raunas pilsdrupu teritorijā” Nr. 17-09-AL18-A019.2201-000009

Lasīt vairāk ...


Sabiedrība ar dvēseli

Lasīt vairāk ...


Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Lasīt vairāk ...


Projekts "Proti un dari!"

Lasīt vairāk ...


DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Lasīt vairāk ...


Projekts "Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā"

Lasīt vairāk ...


VoicEU Project "Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism”

Lasīt vairāk ...


"Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi" Nr. 1-08/215/2017

Lasīt vairāk ...


"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043

Lasīt vairāk ...


Arhīvs

Lasīt vairāk ...