Raunas novads

Projekti-arhivs


Pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu nodrošinās zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti Raunas novadā 

Pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu nodrošinās zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti Raunas novadā

Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsadzības pasākumi, ko veic valsts vai pašvaldības iestādes, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros Raunas novada pašvaldība guvusi atbalstu un īsteno projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Raunas novada publiskajos ūdeņos” . Zivju fonda padome projektu apstiprinājusi 2015. gada 8. septembra sēdē, protokols Nr.165. Lai nodrošinātu zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti, racionālāk izmantojot cilvēkresursus un laiku, tiks iegādāts sekojošs materiāli tehniskais aprīkojums: laiva; laivas motors; laivas transportēšanas piekabe. Projekta kopējās izmaksas ir 3299.00 EUR, Zivju fonda piešķirtais finansējums 2473.92 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 825.08. EUR.

 
      Atpakaļ