Raunas novads

Projekti-arhivs


Raunas novada dome ir noslēgusi 07.01.2015. līgumus ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sia „Vides investīciju fonds” 

Raunas novada dome ir noslēgusi 07.01.2015. līgumu Nr.kpfi-15.4./1 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sia „Vides investīciju fonds” par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošanu.

Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Raunas novada dome ir noslēgusi 07.01.2015. līgumu Rr.kpfi-15.4./2 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sia „Vides investīciju fonds” par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Raunas kultūras iestādē” īstenošanu.

Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 
      Atpakaļ