Raunas novads

Projekti-arhivs


Jauns pakalpojums Raunas novadā 

Jauns pakalpojums Raunas novadā

Raunas novadā tiks piedāvāts jauns pakalpojums - ezeru un dīķu atbrīvošana no ūdensaugiem, niedrēm pļaujot tos gan dziļumā, gan seklumā, nopļautie augi tiks izstumti līdz krastam, lai novērstu atkārtotu ūdensobjekta piesārņošanu.

Pakalpojums tiks īstenots saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Vidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014. gada 14. jūlija lēmumu Nr. 09.6-11/14/2140 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, Egona Kļaviņa projekta iesniegumu Nr.14-09-LL29-L413101-000005 "Ūdensaugu, niedru pļaušanas pakalpojums, uzlabojot ūdenstilpņu ekoloģisko stāvokli", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta mērķis - Nodrošināt kvalitatīvu saimniecisko pakalpojumu - ūdensaugu, niedru pļaušanu Raunas novadā. Projekta rezultātā iegādāts agregāts ūdensaugu, niedru pļaušanai zem ūdens un niedru grābeklis to izstumšanai līdz krastam. Projekta gaitā jaunradītais pakalpojums dos pozitīvu ieguldījumu Raunas novada īpašumu sakopšanā: 1. pakalpojums pieejams jebkuram; 2.rezultātā tiek atbrīvota ūdenstilpnes piekraste peldvietai vai citām ūdens aktivitātēm; 3. uzlabojas vispārējais ūdenstilpnes ekoloģiskais stāvoklis; 4. stabilizējas skābekļa līmenis, samazinās ūdenstilpnē mītošo zivju noslāpšanas risks; 5. sakārtota un pievilcīga vide gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas „Cēsu rajona lauku partnerība” stratēģiju.

Kontakti informācijai:
Tālrunis – 29469502

e-mail – egonsm@inbox.lv

 

 
      Atpakaļ