Raunas novads

Projekti-arhivs


Uzņēmēju ērtībai - pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro var veikt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valmierā 

Latvijai pievienojoties eirozonai, stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka to,ka visiem komersantiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Šīs izmaiņas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Lai to paveiktu, Valmieras un apkārtējo novadu komersanti, tagad var izmantot Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra (VVKAC) sniegtos pakalpojumus.

Izmantot Uzņēmumu reģistra pakalpojumus VVKAC ir ērtāk, jo klientu apkalpošanas laiks ir garāks nekā Valmieras reģionālajā nodaļā, turklāt klientu apkalpošana notiek katru darba dienu. Aicinām uzņēmējus izmantot šo iespēju, jo VVKAC Valmierā strādās tikai līdz 2014.gada jūnija beigām, kad noslēgsies šis pilotprojekts.

Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs Valmierā atrodas L.Paegles ielā 13. VVKAC darba laiki: Pirmdien: 8:30 – 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien: 8:30 –17:00, piektdien: 8:30 – 16:00 (pārtraukums visās dienās no 12:30 līdz 13:00).

Lai veiktu pamatkapitāla izmaiņu reģistrāciju, komersantiem ir jāpārrēķina pamatkapitāls eiro, jāsagatavo nepieciešamie dokumenti un tie jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Šīm izmaiņām valsts ir noteikusi atvieglojumus – nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana uz iesniedzamajiem dokumentiem, nav jāveic maksa par valsts nodevu un publikāciju „Latvijas Vēstnesis” u.c.

Ērtākai pamatkapitāla pārrēķināšanai eiro, var izmantot pamatkapitāla denominācijas kalkulatoru Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā Eiro ieviešana. Šajā sadaļā atrodama arī cita noderīga informācija, piemēram, pieteikumu veidlapas, biežāk uzdotie jautājumi u.c. 

Par pilotprojektu

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām. Pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau nākotnē visā Latvijā tiks izveidots VVKAC tīkls. Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē. Šāda soļa nozīme kļūst īpaši saprotama, ja apzinās to, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi,kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan valsts viedokļa.

Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas. Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus vienuviet VVKAC telpās. Tajos savus pakalpojumus sniedz Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests. Daugavpilī pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, kas VVKAC telpās sniedz arī savus pakalpojumus. Rojā un Aucē- augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiek sniegti esošajos pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Savukārt Rīgā,sadarbībā ar pašvaldību, tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji.Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.

Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu:www.vvkac.lv  un www.twitter.com/vvkac

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tel.:67026533, E-pasts: prese@varam.gov.lv

Informācijai:
GuntaMisāne, pilotprojekta komunikāciju konsultante,
 

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts tiek īstenots projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
      Atpakaļ