Raunas novads

Projekti-arhivs


,,Drustu pamatskolas informatizācija”.""

""

        Turpinās Raunas novada domes projekta ,,Drustu pamatskolas informatizācija”( identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/521) realizācija. Pašlaik noslēgts līgums ar SIA ,, Lattelecom” par multimediju komplekta un portatīvā datora iegādi, kopējā summa Ls 4043,50. Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru veikta vairākas izmaiņas gan projekta finansēšanas plānā, gan realizācijas termiņos. Tas saistīts ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātais datortehnikas centralizētais iepirkums vairākas reizes bijis apstrīdēts. Tagad visas aktivitātēs plānots realizēt līdz 2012.gada 30. jūnijam.

 

Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā:  www.viaa.gov.lv

      Atpakaļ