Raunas novads

Projekti-arhivs


<--  ... 1 2  --> 

Projekts „Drustu tautas nama aprīkojums”

2010. gada 17. decembrī noslēgusies projekta „Drustu tautas nama aprīkojums” (Nr. 10-09-LL29-L413203-000006) realizācija.

Lasīt vairāk ...


Projekts "Speciālistu piesaiste Raunas novadam"

2010. gada 28. oktobrī Raunas novada dome saņēmusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras lēmumu Nr. 1-2/10/0006/1370, ar kuru apstiprināts domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/006 „Speciālistu piesaiste Raunas novadam” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu 18500,-, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Lasīt vairāk ...


Projekts „Drustu tautas nama aprīkojums”

2010. gada 22. oktobrī Raunas novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr. 1.1-16/2474, ar kuru apstiprināts Raunas novada domes projekts „Drustu tautas nama aprīkojums”.

Lasīt vairāk ...


Projekts „Ceļa posma „Priedītes – Krāčavas” rekonstrukcija” (Drustu pagastā).

2010. gada 20.oktobrī Raunas novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr. 1.1-16/2457, ar kuru apstiprināts Raunas novada domes projekts „Ceļa posma „Priedītes – Krāčavas” rekonstrukcija” (Drustu pagastā).

Lasīt vairāk ...


Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Drustu ciemā”

2010. gada 18. oktobrī Raunas novada dome ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstījusi vienošanos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/001/017 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Drustu ciemā” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļu piesaisti.

Lasīt vairāk ...


Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas un Rozes ciemā

2010. gada 17. jūlijā Raunas novada dome ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstījusi divas vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/087/108 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā” un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/086/107 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Rozes ciemā” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļu piesaisti.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2  -->