"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 Pasākuma plāns decembrim

# Sākuma datums Beigu datums Ilgums Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums Piezīmes
1 01.12.2017. 01.12.17. 2 18.00-20.00 Drustu estrāde, Skolas iela 7, Drusti, Drustu pagasts,Raunas novads Vingrošanas nodarbība Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības Nr.2 "Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros
2 06.12.2017 06.12.17. 2 15.00-17.00 Drustu Tautas nams- mazā zālīte. Palsas iela 11,Drusti,Drustu pagasts,Raunas novads  "Kā sadzīvot ar vecuma demenci". Lekcija/seminārs. Aprūpējamo tuvinieki,seniori,cilvēki ar īpašām vajadzībām . Lekcija/seminārs notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. 
3 06.12.2017 06.12.17. 1 8.00-12.00  Peldbaseins"Rifs",Cēsu prosp.46a,Priekuļi,Priekuļu pag.,Priekuļu novads Peldētapmācība Raunas novada izglītības iestādes audzēkņiem. Peldētapmācībanotiek projekta darbības Nr.2 "Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.Nodarbības sākuma un beigu laiks atkarīgs no vecumposmiem. "Slēgts pasākums"
4 14.12.2017. 14.12.17. 1 11.00-12.00  Peldbaseins"Rifs",Cēsu prosp.46a,Priekuļi,Priekuļu pag.,Priekuļu novads Relaksējoša peldēšana Raunas novada senioriem. Nodarbība notiek projekta darbības Nr.2"Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.
5 Tiks precizēts Tiks precizēts 8 10.00-18.00 Raunas pagasta,Raunas novada tuvākā apkārtne. Saliedēšana kolektīvā. Raunas izglītību iestāžu darbinieki. Pasākums notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. "Slēgts pasākums"
6. 07.12.17. 07.12.17. 8 10.00-18.00 Raunas bibliotēka, Rīgas iela 2, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads. Onkoloģijas profilakses pasākums. Informatīvais seminārs Raunas novada sievietēm  Seminārs notiek projekta darbības Nr.6"Slimību profilakse"ietvaros.
7. 21.12.17. 21.12.17. 8 10.00-18.00 Raunas bibliotēka, Rīgas iela 2, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads. Onkoloģijas profilakses pasākums. Informatīvais seminārs Raunas novada vīriešiem. Seminārs notiek projekta darbības Nr.6"Slimību profilakse" ietvaros.
8. 28.12.17. 28.12.17. 2 17.00-19.00 Raunas vsk.sporta zāle, Dīķa iela 4, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads. Radošs seminārs par dažādiem kustību veidiem, fizisko aktivitāšu daudzveidību. Cilvēki ar īpašam vajadzībām,pensionāri,jaunioeši. Seminārs notiek projekta darbības Nr.2"Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros
9. 29.12.17. 29.12.17. 2 17.00-19.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts,Raunas novads. Vardarbības veidi ģimenē. Bērnu vecāki, vecvecāki. Lekcija  notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. 
10. 20.12.17. 20.12.17. 2 17.00-19.00 Drustu Tautas nams,Palsas iela 11,Drusti,Drustu pagasts,Raunas novads Izglītojošs seminārs"Psihotropo vielu ietekme uz veselību". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi ,pedagogi un citi itresenti. Seminārs notiek  projekta darbības Nr.4 'Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana"ietvaros.
11. Tiks precizēts Tiks precizēts 2 18.00-20.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts,Raunas novads. Lekcija"Pusaudžu vecumposma īpatnības". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi intresenti. Lekcija notiek  projekta darbības Nr.4 'Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana"ietvaros.

 Pasākuma plāns janvārim

Nr.p.k. Sākuma datums Beigu datums Ilgums,   h Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums Piezīmes
1 10.01.18. 10.01.18. 2 10.00-12.00 Drustu pamatskola, Skolas iela 7,  Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads Izglītojošs seminārs"Psihotropo vielu ietekme uz veselību". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi itresenti. Seminārs notiek  projekta darbības Nr.4 ,,Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana" ietvaros.
2 25.01.18. 25.01.18. 2 17.00-19.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads Vardarbības veidi ģimenē. Bērnu vecāki, vecvecāki. Lekcija  notiek projekta darbības Nr.3 ,,Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. 
3 25.01.18. 25.01.18. 2 15.00-17.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads Lekcija"Pusaudžu vecumposma īpatnības". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi intresenti. Lekcija notiek  projekta darbības Nr.4 'Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana"ietvaros.
4 21.01.18. 21.01.18. 6 10.00-16.00 Raunas novada sporta stadions, ledus laukums. Pasules Sniega diena. Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 ,,fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.

 

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ