Raunas novads

Projekti


"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 Pasākumu plāns jūlijam

Nr.p.k.

Sākuma datums

Beigu datums

Ilgums

Norises laiks

Īstenošanas vieta

Nosaukums

Piezīmes

1 10.07.2018. 13.07.2018. 6 10.00-16.00 Jauniešu centrs "Pagrabiņš", Raunas novada apkārtne. Radošā darbnīca Raunas novada maznodrošināto ģimeņu bērniem : "Ēd vesels-esi vesels". Pasākums notiek projekta darbības Nr.1 veselīgs uzturs ietvaros
2 28.07.18 28.07.2018. 5 10.00-15.00 Raunas novada sporta stadions Sporta pasākums "Sporta svētki Raunā" Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā.

 

 Pasākumu plāns augustam

Nr.p.k.

Sākuma datums

Beigu datums

Ilgums

Norises laiks

Īstenošanas vieta

Nosaukums

Piezīmes

1 11.08.2018. 11.08.2018. 3 12.00-15.00 Raunas Staburags  Sporta pasākums "Rauna plūst" Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā.

 

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ