Jauktais koris” Rauna”

Diriģentes Sarma Bērziņa un Dace Ābrama.

Laika ratam griežoties un turpinot tik sen aizsāktās kora dziedāšanas tradīcijas Raunā, mēs izdziedam arvien jaunas dziesmas! Dziesma uz brīdi paceļ spārnos, liek piemirst ikdienas steigu, satraukumu! Mēs dziedam dažādu komponistu darbus, priekšroku dodot jauniem skaņdarbiem!

Korī dzied dažādu profesiju pārstāvji un mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu!

Jauktais koris „Rauna” labprāt piedalās sava novada rīkotajos pasākumos, Latvijā organizētos koru koncertos! Neaizmirstami mirkļi pavadīti dziedot Mežaparka estrādē!

Ja arī Tev sirdī ir vēlme dziedāt, tad atceries, mēs Tevi gaidām!

Mēģinājumi ceturtdienā 19.00 Aktu zālē.