Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads LV-4131

 
Iestādes vadītāja Anita Neimane tel. 64177012 mob.t. 29465507
Iestādes darba laiks 8.00 -17.00 ( darbdienās)