Raunas novads

Aktualitātes


81023

Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīta konference “MANTOJUMS UN IZAICINĀJUMI”
18.09.2017


 

Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīta konference “MANTOJUMS UN IZAICINĀJUMI”
2017.gada 12., 13. oktobrī Cēsu Vēstures un mākslas muzejā
 

Programma

12.oktobris

9:30 – 10:30 Reģistrācija, rīta kafija Cēsu Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu namā
10:30 – 10:40 Atklāšanas uzrunas
10:40 – 10:55 LZA prezidents Dr.habil.art.prof. Ojārs Spārītis
10:55 – 11.20 Livonija reformācijas priekšvakarā, garīgā un laicīgā attiecības, mērķi, noskaņojumi. Dr.hist.prof. Gvido Straube
11.20 – 11.45 Naids un konfliktējošu interešu tīkls – viduslaiku Livonijas politiskā dzīve un tās atstātais mantojums. Dr.hist. Eva Eihmane
11.45 – 12.10 M.Luters un Cilvēks. Dr. theol. Guntis Kalme
12.10 – 12.30 Diskusija. Moderators Dr.habil.art.,prof. Ojārs Spārītis.)
 

Pusdienu pārtraukums 12:30 – 13:30

13.30 – 13.55 Luteriskās reformācijas pamatprincipi toreiz un mūsdienu sabiedrībā. Dr.theol. prof. Ralfs Kokins
13:55 – 14.20 Reforma, Reformācija un Kontrreformācija. Kopīgais un atšķirīgais. Eiropa, Latvija un Cēsu bīskapija. Dr. hist. Andris Priede
 

Kafijas pauze 14:20 – 14:40

14.40 – 15.05 Reformācijas atbalstītājs tukumnieks Dītrihs Butlars (?–1537) un Cēsis. Dr. h.c. hist. Inta Dišlere
15.05 – 15.30 Cēsu Livonijas bīskapijas „zelta laikmets” 1582 – 1625. Mg.theol. Reinis Norkārkls
15.30 – 15.55 Luters un reformācija latviešu tautas vēstures rekonstrukcijā 19.gadsimtā. Dr. philol. Māra Grudule,
15.55 – 16.20 Reformācijas ienestās pārmaiņas arhitektūrā un mākslā. Dr.art. Elita Grosmane
16.20 - Diskusija, moderators Dr.hist., prof. Gvido Straube
17.00 – 19.00 Pirmās dienas izskaņas pasākums Jaunās Pils Lielajā salonā (mūzika: vijole/čells, uzkodas un vīns)
 
13. oktobris
Reformācijas ietekme: arhitektūra un māksla
Izbraukuma seminārs
 
 
Semināram var pieteikties līdz 20.09.2017., rakstot vai zvanot uz:
Tālrunis: 64122654; 26132598
Semināra dalības maksa EUR 6,00 (transporta izmaksas, pusdienas Raunā)
 
9:00 - 10.30 Cēsu Sv.Jāņa ev.lut. baznīca – Arhitektoniskās un mākslas vērtības. Mācītājs Didzis Kreicbergs, Dr.arch. Ilmārs Dirveiks , Mg. archaeol. Gundars Kalniņš,
10.30- 12.00 Dzērbenes un Drustu luterāņu baznīcas. Mācītājs Edijs Kalniņš.
12.30 – 13.00 Raunas luterāņu baznīca. Mācītājs Edijs Kalniņš, Dr.arch. Ilmārs Dirveiks.
 

13:00 – 14:00 Pusdienas

14:00 – 15.30 Rauna – Rīgas arhibīskapa rezidence. Dr.arch. Ilmārs Dirveiks, Mg.hist. Edgars Plētiens.
Dzīve pēc reformācijas laukos: Raunas apdzīvotās vietas piemērs. Mg.hist. Edgars Plētiens.
15:30 Diskusija par Reformācijas ietekmi mākslā, arhitektūrā, kultūrā/ reformācijas redzamākais mantojums līdz mūsdienām. NOSLĒGUMA KAFIJA.
17.00 – 18.00 Atgriešanās Cēsīs      Atpakaļ