Raunas novads

Piemiņas vietas


87115

1905. gada revolūcijas upuru piemiņas vieta
10.04.2015


 

1905. gada revolūcijas upuru piemiņas vieta

1905. gada revolūcija notikumi skāra arī Raunas pagastu. Raunā izveidojās tā dēvētā Tautas sapulce, kurā tika pieprasīta vietējo jautājumu pastāvīgāka izlemšana, kā arī aktīvi darbojās vietējie revolucionāri, kuru organizētie mītiņi bija plaši apmeklēti. Īpaši negatīvi noskaņoti vietējie revolucionāri bija pret Baižkalna muižas īpašnieku A. fon Precmani.

Lai apspiestu revolūciju tika ievestas Krievijas regulārā karaspēka un kazaku vienības jeb soda ekspedīcija. 1906. gada janvārī Raunas parkā pie egles soda ekspedīcija nošāva divus vietējos revolucionārus – galdnieku, tautas milici Smiltenē un aktīvu revolūcijas dalībnieku Pēteri Dukātu (1884-1906) un bezzemnieku Pēteri Grunduli (1881-1906).

Lai pieminētu 1905. gada revolūcijas notikumus un nogalinātos Raunas pagasta revolucionārus, Raunas parkā pie egles padomju gados uzstādīta piemiņas plāksne, bet vēlāk arī piemineklis.

 

 
      Atpakaļ